Politica de confidentialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Modena Prodcom Srl ,CIF 7247440, J12/713/1995, cu sediul în, Str. Oasului 42/a Cluj Napoca. Cluj în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.vrajamobilei.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC Modena Prodcom Srl. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, adresa de e-mail, telefon, adresa de livrare, date de facturare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul SC Modena Prodcom Srl..

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC Modena Prodcom Srl. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel. Furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru.

Autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Ce date personale colectăm despre dumneavoastră?  –  dreptul la informare

Informatii despre comanda cum ar fi produsele achizitionate, cand au fost achizitionate, cerinte specifice si  adresa de livare precum si informatiile despre clienti, cum ar fi numele dvs., telefon,  adresa de e-mail si informatiile de facturare si de expediere.

Plata produselor se face prin transfer bancar.

Pentru calcularea automata a costului de transport www.vrajamobilei.ro, foloseste serviciu de masurare a distantei localitati dumneavoastra fata de sediul depozitului nostru si calcularea automata a costului de transport pe ruta rezultata, serviciu oferit de Google’s Distance Matrix Service API.

Distribuirea datelor?

Datele sunt prelucrate doar de SC Modena Prodcom Srl, sunt distribuite colaboratorilor nostri care in cazul de fata sunt firmele de curierat, cum ar fi Fan Courier.

Informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați, aceste informatii sunt stocate in fisiere cookie.

Informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora.

Orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Dupa caz:

Crearea si administrarea contului in cadrul platformei vrajamobilei.ro;

  • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea si facturarea acestora;
  • Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizitionate;
  • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
  • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați in formularul de contact al Site-ului. Formularul de contact contine un camp cu bifa pentru acordul cu Politica de confidentialitate a Site-ului, avand si posibilitatea de a citii Politica de confidentialitate a Site-ului. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare formularului de contact.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Modena Prodcom Srl. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

Formular de contact

Formularul de contact colecteaza date , cum ar fii: adresa de email, nume, prenume aceste date sunt folosite doar pentru corespondenta. Aceste date nu sunt folosite în scopuri de marketing, sunt folosite în scopul deservirii clienților. Aceste date pot fii sterse la cererea dvs. prin trimiterea unui mail la modena_cluj@yahoo.com.

Site-uri terțe

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

Site-ul vrajamobilei.ro, foloseste serviciul de chat de la drift.com, datele personale colectate de drift.com sunt colectate in baza politicii de confidentialitate al site-ului drift.com, acest instrument este folosit doar in vederea de a oferi un serviciu de suport adaptat nevoilor si cerintelor dumneavoastra.

Site-ul vrajamobilei.ro, foloseste serviciul de Google Analitycs . Google Analitycs este o platforma de analiza de trafic si care ne pune la dispoziti statistici cu privire la traficul de pe acest site.

SC Modena Prodcom Srl garanteaza ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.
Prelucrarea datelor dvs. personale are loc:

a) in vederea incheierii si executarii unui contract pe care l-ati incheiat cu noi, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

b) pentru a respecta o obligatie legala, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

SC Modena Prodcom Srl, prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților; Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.vrajamobilei.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Modena Prodcom Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Modena Prodcom Srl garanteaza ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor colectate prin formularul de contact al Site-ului, Modena Prodcom Srl va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Modena Prodcom Srl pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Putem divulga informațiile dvs. personale:

în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică la Capitolul V la punctul 1 si 2, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Modena Prodcom Srl pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Modena Prodcom Srl, conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Modena Prodcom Srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Modena Prodcom Srl a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Modena Prodcom Srl să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Modena Prodcom Srl către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Modena Prodcom Srl sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Modena Prodcom Srl poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: modena_cluj@yahoo.com

Cum îți protejăm datele? Securitate

Implementare certificat SSL (HTTPS). Acest site foloseste module de securitate si firewall inclus in scriptul site-ului. Verificare periodica de vulnerabilitate.

Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.

Ce proceduri avem la dispoziție pentru încălcarea securității datelor?

Notificare catre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookies.

X